Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Basın Halkla İlişkiler Birimi