Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Basın Halkla İlişkiler Birimi

Genel Bilgiler

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ
 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Basın Koordinatörlüğü üniversitenin kurum içi ve kurum dışı basın-halkla ilişkiler çalışmalarını koordine etmek, geliştirmek, organizasyonlar, yapılan haberler ve tanıtımlar vasıtasıyla olumlu şekilde tanıtımına katkı sağlamak ve Üniversitenin görsel, işitsel, sözlü ve yazılı sesi olmak konusunda önemli rol oynamaktadır.Kurum içi ve dışı halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi, ilgili konulardaki haberlerin derlenerek web sitesine ve basın mensuplarına servis edilmesi, yazılı ve görsel medya takibinin yapılması, ülke genelindeki tanıtım organizasyonlarına üniversite adına katılımın organize edilmesi, üniversiteyi tanıtıcı her türlü tanıtım materyalinin grafik dizaynının yapılması, materyallerin dışarıdaki firmalardan tedarik edilmesi, yerel ve ulusal medya mensuplarıyla ilişkilerin organize edilmesi, üniversite bünyesinde gerçekleştirilen etkinlik ve organizasyonlarda düzenleme, fotoğraf ve kamera hizmetlerinin yanı sıra protokol hizmetlerinin verilmesi. 3 aylık ÇOMÜ derginin yayına hazır hale getirilmesi ve Kurum içi ve dışında dağıtımının yapılması. Üniversite Kataloğu, afişleri ve çeşitli tanıtım materyallerinin hazırlanması ve dağıtımlarının yapılması konusunda 7 kişilik basın ekibi ile çalışılmaktadır 


İŞİN KAPSAMINA GİREN GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1.     Basın Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü birimi çalışanlarının genel görev tanımlarını yapmak
2.     Her gün düzenli toplantı yaparak günlük iş paylaşımını sağlamak
3.     İş paylaşımı sonrası işlerin sürekliliğini sağlamak, tamamlanması ve takibini yapmak
4.     Birime gelen evrakların incelenerek görev tanımlarına göre iş paylaşımını yapmak, evrakların cevaplanmasını ve arşivlenmesini sağlamak
5.     Medyada kurum ile ilgili tüm olumlu ya da olumsuz haberlerin derlenmesini sağlamak
6.     Hazırlanan basın dosyalarının Rektör ve ilgili birimlere düzenli olarak ulaştırılmasını ve arşivlenmesini sağlamak
7.     Rektör ve ilgili birimlerin istek ve taleplerinin koordinatörlük çalışanlarınca iş paylaşımın yapılarak tamamlanması
8.     Koordinatörlüğün sorumluluğunda gerçekleşen tüm etkinlik ve organizasyonların eksiksiz gerçekleşmesini sağlayacak hazırlık ve duyuruların zamanında yapılmasını ve işin başarı ile sonuçlanmasını sağlamak
9.     Koordinatörlüğün modern çağın yeniliklerine göre olumlu gelişimini, ekip ve ekipmanın yenilenmesini, personelin düzenli gelişim eğitimleri almasını ve olumlu yenilikleri takibini sağlamak.
10.     Üniversitenin web sayfasındaki haber akışının devamının sağlanması,
11.     Üniversitenin çeşitli birimlerinden gelen duyuru ve haber taleplerinin değerlendirilerek web sitesindeki ilgili kısımlara yerleştirilmesi,
12.     Web sitesindeki Basında ÇOMÜ ve Fotoğraflarla ÇOMÜ sayfalarının güncellenmesi,
13.     Basın Halkla İlişkiler Bürosu sitesinin değişken kısımlarının güncellenerek takibinin yapılması,
14.     ÇOMÜ Basın Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü'ne ait tüm bilgilerin dijital ortamda arşivlenmesi,
15.     Akademik ve idari personele bilgi ve duyuruların mail yoluyla ulaştırılması,
16.     Üniversiteyi ziyaret eden konuklara mihmandarlık edilmesi,
17.     Üniversitemizi ziyarete gelen lise ve MYO öğrencilerine üniversitenin gezdirilmesi,
18.     Üniversitenin iç protokol listelerinin güncellenmesi,
19.     Medya mensuplarının iletişim bilgilerinin güncellenmesi,
20.     Ülke çapındaki çeşitli lise ve dengi okullardan gelen üniversiteye ait tanıtıcı doküman taleplerinin karşılanması,
21.     Üniversitenin bünyesinde gerçekleştirilen organizasyonlarda genel akışın takip edilmesi, halkla ilişkiler ve özel protokol hizmetleri verilmesi, program sunumu, fotoğraf çekimi, haber için kayıt tutulması ve etkinliğin arşivlendirilmesi,
22.      Uluslararası ve ulusal toplantılarda üniversitenin temsil edilmesi,
23.     Üniversite tanıtım materyallerinin bilgilerinin, davetiye ve afişlerin bilgisayar ortamında ve dosyada güncellenerek arşivlenmesi,
24.     Üniversite etkinliklerinin yerel ve ulusal basına mail yoluyla gönderilmesi ve bilgilendirme yapılması
25.     Üniversite bünyesinde yapılan faaliyetlerin haber olarak yerel ve ulusal basına mail yoluyla gönderilmesi,
26.     Ulusal ve yerel gazetelerin günlük takibinin yapılması, ilgili haberlerin dosyalanıp rektöre ulaştırılması, sonrasında arşivlenmesi,
27.     3 ayda bir yayımlanan ÇOMÜ Bülten'in hazırlanması, matbaa koordinasyonunun sağlanması ve dağıtılması,
28.      Üniversiteyle ilgili ulusal TV'lerde çıkan haber kayıtlarının medya takip ajanslarından alınması.
29.     Valilik ve çeşitli kurumlardaki toplantılarda üniversitenin temsil edilmesi,
30.     Çeşitli kurumların etkinliklerinde sunum ve protokol hizmetlerinin verilmesi,
31.      Rektörlük özel araştırma ve çalışmalarının hazırlanması,
32.     Rektöre gelen ziyaretçilerin fotoğraflarının çekilmesi ve haberinin yapılması,
33.     Önemli gün ve tarihlerde Rektör adına medyaya verilen ilanların hazırlanması,
34.     Kurum içinde ve dışında örnek alınabilecek sosyal sorumluluk projelerinin hazırlanması ve uygulanması.